Underlag til jubileumsberetningen

Til 50 årsjubileet har Bjørn Wagnild lagt ned et stort arbeide i jubileumsberetningen.

Vedlagt finner dere en del av det grunnlagsmaterialet han har samlet inn. Dette legges ut her slik at den som er interessert kan gå gjennom det, og slik at det er arkivert for fremtiden.

Det er noen hull i beretningen, blant annet mangler topphane og topphøne enkelte år. Hvis noen har den informasjonen som mangler, setter vi pris på at dette sendes til Bjørn Wagnild, slik at denne oversikten kan bli mest mulig korrekt.

 

Underlag til jubileumsberetningen 

Bilder samlet inn

 Presentasjon under jubileumsfeiringen

Utskrift E-post

Årsmøte 12.mars

Årsmøtet for Selbu O-klubb avholdes mandag 12.mars kl 19.00, i lokalene til Selbu E-verk. Det blir også trekning av 10 på topp, sykkel-o og turorientering. Enkel bevertning. Vel møtt!

Utskrift E-post

12 på ski

Vi prøver med noen skiposter i år også, og håper dere fristes til å oppdage flere av våre flotte turområder med ski på beina!
I år er det 12 poster, med varierende distanser. Post 6 Rensfjellet er garantert tilgjengelig fra 1.mars. Vi annonserer dersom den blir satt ut tidligere.
Husk at alle kort kan leveres inn, uansett antall fullførte poster. Kortene fåes kjøpt på B.Langseth(BEST) og Selbusporten. Vi håper dere får mange fine skiturer og blir bedre kjent i løypenettverket.

1. Gapahuk Selbuskogen
2. I krysset mot Ånvatnet
3. Bønndalskoja
4. Kvitfjellhytta
5. Høystakkbua v/høystakktjenna
6. Rensfjellet, (tilgjengelig tidligst fra 1.mars)
7. Store Rensjøen, infotavle
8. Gyversalen
9. Gammelvollstoggo
10. Røssetåsen
11. Gapahuk v/Hersjøen
12. Hoemskjølen

12 på ski 2018

Utskrift E-post