Etter flere henvendelser vedr. forsikringer når det gjelder barn som driver idrett, sakser vi i fra organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland, Norges Idrettsforbund : " Forsikringen for barn under 12 år og

som er medlem av et idrettslag/særidrettslag, dekkes av Barneforsikringen som NIF har tegnet med IF".
Følgende må være på plass før dekningen gjelder:
Barnet må være registrert som medlem i Idrettslaget
* Barnet må ha betalt medlemskontigenten
 

Skulle man ønske å vite mer om Barneforsikringen i IF gå inn på www.idrett.no