O-sportens dag avviklet på Åsbaret 2.6.2011

50 deltakere var på treningsløpet. 9 deltagere på O-bingo.

 Resultater!