BYGDAKAMP 2010

 Stjørdal

Selbu 

Malvik 

 BK-1 
 Selbu       - 26.05.10
 Resultat - Strekktid
 Poengberegning

182

 205

106 

 BK-2 
 Stjørdal    - 08.06.10
 Resultater
 Poengberegning

275

97

149

 BK-3 
 Malvik      - 30.08.10
 Resultater
 Poengberegning

180 

96

294

 SUM

 637

 398

 549