Med 11 voksne og 3 barn greide O-klubben pånytt jobben! I løpet av to kvelder og 4 timer i løpet av to dager, ble hytta beiset. Vinduer og dør, sammen med uthuset samt platting, fikk et nytt toppstrøk.

29 timers arbeid, gir penger i klubbkassa! Takk pånytt til vår samarbeidspartner Selbu Energiverk som gir oss denne muligheten, og ikke minst til alle dere,  som stilte opp og bidro. Ingen nevnt - ingen glemt!