034
Sigve slår av en o-teknisk prat med verdensmester Anders Nordberg.
Ganske så kjent terreng, men veldig tungt i blautmyrene, fortalte Anders til Sigve under den lille o-praten.