Det har i sommer vært stor mediaomtale omkring flått og mulige flåttrelaterte sykdommer. Med bakgrunn i dette ønsker Orienteringsforbundet å informere klubber og utøvere om hvordan de bør forholde seg til dette. Rådene finner du i vedlagte rundskriv eller på forbundets nettsider på følgende denne linken.