Image
Ola A Hårstad forteller om jernutvinninga

Image
Interesserte lyttere

Image
Foredrag om bergartene. Guleolitt med kvarts

Image
Man må følge med på kartet så en vet hvor en er

Image
Litt mat må også til

Image

Image
En pust i bakken trengs også

Image
Ane og Arne. Turens eldste og yngste deltaker.

Image