Image
Kø for å få stemplet på 1. post.

Image
Her gjelder det å få stemplet riktig

Image
"Putekrig"

Image
Steffen og Jo

Image
Saft etter målgang hører med

Image
Steffen og Tina i putekrig. Knut passer på.

Image
Vegard får sin velfortjente premie av Gro

Image
Balansering på slakk line krever konsentrasjon

Image
Nils får inn en fulltreffer med lassoen

Image
Anton ruler med rockering

Image
Kristine prøver seg på stylter