Selbu O-klubb har blitt MER-frukt-ambassadør, og det er et gjennomprøvd verktøy for idrettslag som ønsker å tilby spiseklar frukt og grønnsaker på idrettsarenaen. Forbruket av frukt og grønt øker når det tilbys oppdelt og spiseklart. Vi har som mål å tilby dette på enkelte arrangement, som treningsløp. Vi synes det er viktig å tilby et sunt alternativ i tillegg til "tradisjonelt" kiosksalg.