Veileder om innføring av politiattest
Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. I den anledning har NIF utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndteringen av ordningen.

Dobbeltklikk i vindu til venstre ,og deretter klikk deg inn for å se veiledningen

Til orientering:

I styremøte av 8.12.08 er det pr. i dag vedtatt at ingen i klubben  har en slik tett rolle at politiattest er nødvendig. Utviklingen om behov for attest følges tett opp av styret . Hovedansvaret i styret ligger hos leder, med nestleder som vararepresentant.