Klubbens turorientering og Ti på topp var tilgjengelig til 21. september. Postene ble deretter tatt inn.

 

Per 29. september har vi mottatt 68 kvitteringskort. De fordeler seg slik:

Turorientering: 15

Ti på topp:           34

Sykkel-O              19

 

Sykkel-O står ute til 25. oktober.

Siste frist for innsending av kort er 27. oktober