På vegne av oss i styret, takker vi dere alle for at vi også i år greide å komme i mål med observasjonsturer og hjelp vedrørende saue- og rovdyrprosjektet, og at vi igjen sørget for god bistand til sauebøndene. Takk til Gro i styret, som gjorde planleggingsarbeidet og sendte ut alle nødvendige papirer til dere alle. MEN - HUSK Å SENDE PAPIRENE I RETUR. FRIST SNAREST! UTEN TILBAKEMELDING - INGEN PENGER I KLUBBKASSA!