080527_idrettsskole_11.jpg

 

Tirsdag 27. mai var det idrettsskoleorientering på Årsøya. Det var godt oppmøte. Spesielt gledelig at var godt oppmøte fra 3. og 4. trinn, hvor det ofte har vært ganske labert.

 Det var flott vær, og mange benyttet annledningen til å ta ettermiddagskaffen på Årsøya. Vi solgte kaffe, kaker, vafler, juice, frukt og pølser.

Det var ordinære O-løyper for alle trinn. 1. og 2. trinn hadde bokstavrebus. 3. trinn hadde stempling med tang, mens 4. trinn benyttet EKT-brikker. De fleste klarte denne utfordringen fint. Et par stykker var mer opptatt av å løpe fort enn å få med seg alle postene, og manglet derfor en post når de kom i mål. Det var ingen sure miner for det, de bare startet på en ny runde. Denne gangen manglet en annen post, så de måtte ut på en tredje runde før de fikk alle postene riktig!
En takk til alle fra O-klubben som bidro til at dette ble et flott arrangement. Se bildearkiv for flere bilder.