•  Postene finner du ved:

 • 1. Nåldalen, ende av kjørevei

 • 2. Bønnbenet - gå fra fylkesveien

 • 3. Skyttholet, parkeringsplassen

 • 4. Fellessetra Innstranda

 • 5. Veg nord for Stor Ånvatn - vestre ende.

   

  Postene står ute i perioden 20. mai – 15. oktober.

 • Kortene kan du kjøpe hos Statoil B.Langseth og Selbusport´n. Takk for stor velvillighet!

   

  God premiering, som trekkes i november.!

  Kontrollkort sendes Per Birger Tørum  innen 15. oktober 2010.