Info. brosjyren er nå sendt ut til alle husstander i Selbu. Brosjyren finner du her. Brosjyren er trykt og utarbeidet av Jan Bjarne Kulseth på Selbu Trykk. Takk også til vår hovedsamarbeidspartner Selbu E-verk, B.Langseth, Kjeldstad, Høiby Snekkeri og Asti for god støtte. Til alle - vær med på O-klubbens aktiviteter i 2008.