080614_ungdomslp.jpg

Over 120 O-interesserte ungdommer stilte på startstreken da O-klubben arrangerte det fjerde ungdomsløpet på Granlund. Med en rutinert og vel fungerende  arrangementstab, ble arrangementet en suksess.

 

Gode O-tekniske løyper i det stirike og det skogskuperte terrenget. Dette ispedd noe skråli for de lengste løypene, stilte krav til alle utøverne både O-kunnskaps- og løpsmessig. Tilbakemeldinger både i fra utøverne og foreldre (med O-erfaring) gav O-klubben et stort pluss i margen. Rammen rundt arrangementet på Øverbygda IL sin hjemmearena, Granlund, i tillegg til sol og lett vind, bidro også  i vesentlig grad. En iherdig stab, sørget i fra tidlig morgen, til at ingen behøvde å reise verken sulten eller tørst i fra  Selbu. I forkant av U-løpet sørget de iherdige i hovedløpsprosjektet for samling med overnatting, O-tekniske økter, grilling og aplegøyer for 35 ungdommer i fra hele Sør-Trøndelag. På sikt vil dette gi en økt interesse for O-sporten! Takk til dere alle i O-klubben som bidro, både på dagen og i forkant av dagen, uten planlegging og stå-på-vilje hadde dette ikke vært mulig! Takk også til våre samarbeidspartnere - ingen nevnt, ingen glemt!