Klubben arrangerer hver år tur-orientering. Tur-orientering er en utendørsaktivitet som passer for hele familien, ikke minst for familier med små barn. Tur-O er en fin måte å bli kjent i ditt nærområde. I år legger vi også ut 10 nær-O-poster - fire poster på kartet Fossan, og seks poster på kartet Årsøya/Vikaengene..

Fine turmuligheter - med små barn! Ta med tursekken med mye drikke og god mat!

 

Turorientering 2011:

40 poster er i år utplassert og  fordelt på følgende kart:

  • 15 poster på Langåsen, nordre del
  • 15 poster Vikaåsen – (Samstad)
  • 10 nær-O-poster fordelt på Fossan (4), Årsøya og Vikaengene (6).

Postene står ute i perioden 15. juni - 20. september. Vi tar hensyn til yngletiden for vilt og fugler!

Tur-orienteringskonvoluttene kan du kjøpe hos B.Langseth og hos Selbusport´n, som i fjor.

Kontrollkort sendes Per Birger Tørum innen 15. oktober 2010.