De 3 O-kartkonstruktørene ( Arne Almli,  Ivar Helgesen og Tore Lund ) har utstyr som fordrer diaser, laget fra flybilder, ved kartkonstruksjon. Overgangen til digitale flykameraer med digitale sensorer gjør at det ikke lenger vil bli laget diaser. Se hele artikkelen på NOF´s nettsider