NB!  NB!

O- Sportens dag torsdag 26. mai

Det står feil i programmet som er utsendt

Riktig tidspunkt skal være kl. 12:00.