Årsmøte avholdes tirsdag 15.mars kl.19.00 på Bell skole. Velkommen!