10 på topp, sykkel-o og 17 i Selbu kan tas gjennom Trimpoeng fra 1.juni. Last ned og meld deg på. Det settes også ut poster på vanlig vis. Oversikt og kart over våre poster finner du på http://ok.selbu.org/, men også på Best B.Langseth og Selbusporten. På grunn av Covid-19 er postene merket med kode og bokstaver for de som vil sende inn skjema. De som benytter seg av Trimpoeng behøver ikke å sende inn skjema. Vi har uttrekspremier og kårer årets topphøne og topphane.