Da har vi gjennomført årsmøtet, vi har styre og utvalg på plass og er godt i gang med en annerledes o-sesong! Vi fortsetter et par uker med tilbud om enkle o-løyper og usynlig-o. 15.mai starter vi Stolpejakt-sesongen og 21.mai blir det O-sportens dag. Vi har fått en veileder om hva som kreves for å starte de små lokale løpene, dette vil vi følge opp (lenke under). Sesongprogram og info om Stolpejakten blir sendt ut til alle husstander neste uke. Velkommen til våre tilbud.

 

Veileder for smittevern