Nå har vi satt ut 10 nye poster på Årsøya og Vikaengan:
Postplukk uke 19
Postene er merket med postflagg og bokstavkode, slik at de kan brukes som egentrening for skoler og andre som savner et treningstilbud.
Postene blir liggende ute et par uker.