For å holde folk aktive i disse unntakstider har Selbu OK satt ut noen poster på Årsøya og området rundt. Kan du finne dem?

Paskeløype 2020

 

Kun postflagg. Ingen stempling og ingen registrering.