Velkommen til nytt treningsløp onsdag 11. september kl.17.30 på Taterleiren. Merkes fra Vikvarvet.