Torsdag 30. mai fra kl.12.00 er det O-sportens dag på Åsbaret (Amundåsen). Merkes fra FV 705 i Mebond.

Det er premier for de minste, servering og muligheter for lek i skogen. Vel møtt!