Dato / Tid Arrangement Sted
Ons.24.apr. kl 17.30 Kick-off, o-aktivitet Bellområdet
Ons. 8.mai kl 17.30 Treningsløp Kvellohaugen
Ons. 15.mai kl 17.30 Treningsløp Innbygda -Utebarnehagen
Ons. 22. mai, kl 17.30        Treningsløp Granlund
Tors.30.mai, fra kl 12.00 O-sportens dag Amundåsen v/ Åsbaret
Tirs. 4. juni  kl 17.30 Idrettskole og treningsløp Garbergsbakkene
Tirs. 11.juni kl 17.30  Idrettskole og treningsløp Innbygda
Ons. 19.juni, kl 17.30 Treningsløp Mebond
Ons.26.jun.Avreise 16.30 Storkleppen ned. Tydal
5.-7.juli Sommerløpene i Nord-Østerdal 
Sommerferie
Ons. 7.aug fra kl 17.30 Treningsløp Gammelvollstoggo
Ons.14.aug. fra kl 17.30 Treningsløp Granlund
23-25.aug Midt-Norsk Mesterskap Selbuskogen
Ons. 28. aug. kl 17.30 Treningsløp  Vekta
Ons.4.sep. kl 17.30 Selbumesterskapet Mosletmarkene
Ons. 11.sep. kl 17.30 Treningsløp Vikaåsen
Ons. 18. sep. kl 17.30 Treningsløp Fossan
Ons.25.sep. fra kl 17.30 Treningsløp Årsøya
Ons. 2.okt.  se ann. Nattløp Mebond
Ons.16.okt, se ann. Nattløp Innbygda
Lør. 26.okt, se ann. Sesongavslutning Annonseres