O-klubben har nå i vinter satt ut turorienteringsposter som er tilgjengelig langs våre flotte skispor. Prinsippet er det samme som "ti på topp". Kart og klippekort vil bli å få kjøpt hos B.Langset(Best), Selbusporten (Sport1) og Selbuskogen skisenter, pris kr 50 pr. kort. Det er satt ut 10 poster, men merk dere at post 9 og 10 ikke vil være tilgjengelig før 1.april. Premiering etter fullførte turer. Kortene leveres Jan Gaute Krogstadmo innen 01.06.17.

Her kommer oversikten over årets poster:

1. Vardebu
2. Kongslitjenna v/trimboks
3. Hersjøhytta
4. Fjelldalen
5. Bønnkjølen
6. Torstjenna v/gapahuk
7. Gråvatna v/infoskilt
8. Prestøyvollen
9. Storskarven (fra 01.04.17)
10. Schulzhytta (fra 01.04.17)

10 pa ski 2017

Vi i o-klubben ønsker dere lykke til og håper dere får mange flotte skiturer!