O-klubben avholder årsmøte i morgen, tirsdag 1.mars kl 19 i kantina på Selbu E-verk. I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil det trekkes premier blant deltakerne i Sykkel-O, Turorientering og "10 på topp". Årets Topphøne å Topphane vil også befinne seg blant "10 på topp" deltakerne. Vel møtt!