10_ti_pa_topp_Engantjenna_Litjfjellet_DS

Det vil bli satt ut 40 poster i Mebondhaugene. Disse postene er også tilgjengelig for skolene som øsnker å benytte dette tilbudet. 

Tur-O kovolutter med kart og kontrollkort kan kjøpes hos Selbusporten og Best B. Langseth. 

Postene står ute fra 1.juni-15.oktober.

Kontrollkort sendes O-klubben innen 15. oktober.