O-klubben har fått forespørsel fra sauavlslaget om det er noen som kan tenke seg å være med for å hente hjem sauer fra sommerbeite lørdag eller søndag 20. eller 21. september. Interesserte kan ta kontakt med Karin Galaaen på telefon  480 31 775 innen fredag 19. september