På grunn av kollisjon med Nealøpet flyttes Selbumesterskapet i orientering. Endelig dato er ikke satt.

Vi oppfordrer alle til å delta i Nealøpet istedet og vil komme tilbake til ny dato for Selbumesterskapet.

Følg med på nettsida så vil det komme oppdatering etterhvert.