Til gamle og nye medlemmer i Selbu Orienteringsklubb.

Vi håper du/dere vil støtte O-klubben ved tegne medlemskap for 2014. Midlene går uavkortet til aktiviteten i O-klubben. Se oppdatert informasjon til enhver tid på klubbens hjemmeside: ok.selbu.org.

Vi ber dere påføre/kontrollere at navn og fødselsnummer er riktig ved innbetaling. Dette vil lette vårt arbeid og sikre at kartoteket er oppdatert til enhver tid.

På vegne av alle oss i styret vil vi takke alle som har benyttet seg av våre aktiviteter, og bidratt for laget i året som har gått. Vel møtt til nye utfordringer og turer i skog og mark.

 

PS: Blant de som tegner seg som medlemmer innen 15. april, vil vi trekke ut 5 personer som får hvert sitt 10-på-topp kort.

Med O-hilsen

 

Jan Gaute Krogstadmo                                

Leder Selbu O-klubb

Medlemskontingent for 2014:

  • Enkeltmedlem tom. 18 år:       75 kr.
  • Enkeltmedlem over 18 år:      100 kr.
  • Familiemedlemskap:              300 kr. (foreldre + barn tom. 18 år)

Kontonummer for innbetaling: 4285.07.93896