Hovedløpsprosjektet er et tilbud til alle utøvere i alderen 13-16 år. Formålet med prosjektet er å bygge gode og utviklende miljøer for orienteringsungdom rundt om i kretsene og samtidig motivere flere ungdommer til å delta på Hovedløpet og O-landsleiren.
Flesteparten av sesongens aktiviteter er allerede planlagt og du finner en oversikt over disse nedenfor. Det presiseres at alle aktivitetene er åpne for alle 13-16-åringer uavhengig av ambisjoner og nivå. Selve Hovedløpet er kun for 14-16-åringene

Dette er aktiviteten i årets hovedløpsprosjekt i Sør-Trøndelag:

Dato Type aktivitet Sted Kommentar
8. januar Kveldssamling Dragvoll 3D-orientering, foredrag og pizza
5. februar Kveldssamling Ikke bestemt O-teknisk trening, foredrag og pizza
12. mars Kveldssamling Ikke bestemt O-teknisk trening, foredrag og pizza
26.-27. april Barmarkssamling Bjugn  
12.-15- juni Hovedløpssamling Verdal  
2.-3. august Hovedløpssamling Hølonda  
8.-13. august  Hoveløp og O-landsleir  Verdal  

Det kommer egen invitasjon med påmlding til de ulike aktivitetene etter hvert.

Mer informasjon om selve hovedløpet ligger på www.hovedlopet2014.noAlle løpere anbefaleså delta på hovedløpet, som vil bli et minne for livet. På selve leiren vil det være o-teknisk trening, leik, diskotek og en egen krersstafett som avslutning. På langdistansen er det egne C-klasser for de ferskeste.