SOK-2014

Årsmøte ble avholdt i Selbu E-verk sine lokaler den 27. Februar.

Årsmelding ble gjennomgått. Regnskap for 2013 og budsjett ble vedtat.

Nytt styre ble valgt ihht. valgkomiteens forslag. For nytt styre, se "Om Klubben".

Etter årsmøtet var den tradisjonelle trekningen ved Tur-O utvalget:

Årets topphøne: Anne O. Overvik

Årets topphane: Ståle Selboe.

Gavekort på 500.-: Åslaug Grande Belling og Gunnar Jarle Drivvold

Gavepremie: Wivi-Ann og Ingebrigt Garberg, Solfrid Flønes, Even Lien og Klara Hårstad