Gjennom samarbeid med Barnas Turlag Selbu, har O-klubben og Turlaget lagt opp til familieturer.
Syv poster og utfordringer er planlagt:
  1. Brenntopp
  2. Fløneset
  3. Halvardsmilhuke
  4. Steintjenna
  5. Gåstjenna -(nordre 588 moh)
  6. Skillitjenna
  7. Bønnbenet
Postene Brenntopp (kart: Mebondhaugene) , Halvardsmilhuken (kart: Stokktjern) og Gåstjenna (Gammelvollstuggo), er også O-poster som er tre av  årets 40 Tur-orienteringsposter.
For mer informasjon, se også Barnas Turdag's sider på facebook.